دریای واژه ها

وقتی حرف خوب زدن خیلی هزینه دارد...

باید حرف مفت زد!

نوشته شده در 88/05/24ساعت توسط هدیه ارجمند|

پسرها
با ماشين ميرن به بانک،پارک ميکنن،
ميرن دم دستگاه عابر بانک
کارت رو داخل دستگاه ميذارن،کد رمز رو مي زنن،مبلغ درخواستی رو وارد ميکنن
پول و کارت رو ميگيرن و ميرن

دخترها
با ماشين ميرن دم بانک
در آينه آرايششون رو چک ميکنن
به خودشون عطر ميزنن
احتمالاً موهاشون رو هم چک ميکنن
در پارک کردن ماشين مشکل پيدا ميکنن
در پارک کردن ماشين خيلی مشکل پيدا ميکنن
بلاخره ماشين رو پارک ميکنن
توی کيفشون دنبال کارتشون ميگردن
کارت رو داخل دستگاه ميذارن،کارت توسط ماشين پذيرفته نميشه
کارت تلفن رو ميندازن توی کيفشون
دنبال کارت عابربانکشون ميگردن

ادامه مطلب
نوشته شده در 88/05/22ساعت توسط هدیه ارجمند|


آخرين مطالب
» یکسال را بخاطر یک ماه زنده ام
» میلاد نور
» مادر.......
» بهاری دیگر
» به بهانه تولد بهترینم
» خورشید
» عیدفطر مبارک
» بی تو پوچم
» برای حجربن عدی وشهامت و وفاداری اش....
» قرآن شرمنده ایم که....

Design By : ghaleb-fa